Back
Nelson Mandela nho

Nelson Mandela

Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới.