Back
khong tu nho

Khổng Tử

“ Tôi nghe và tôi quên, tôi thấy và tôi nhớ, tôi làm và tôi hiểu. ”