Back
Nelson Mandela nho

Nelson Mandela

Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới. 

ho chi minh nho

Hồ Chí Minh

Hiền dữ  phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên.

khong tu nho

Khổng Tử

“ Tôi nghe và tôi quên, tôi thấy và tôi nhớ, tôi làm và tôi hiểu. ”