Back
Avatar NT Tien

Nguyễn Thành Tiến

Chuyên gia Bất động sản

Sơ lược về Giảng viên Nguyễn Thành Tiến

  • Sáng lập tổ chức giáo dục NIK từ 2012, phục vụ hơn 100.000 học viên
  • Sáng lập và xây dựng cộng đồng NIK trên toàn quốc
  • Chuyên gia đào tạo về kinh doanh-đầu tư Bất động sản thực tế hàng đầu tại Việt Nam
  • Tác giả sách “5 bước để trở thành đa triệu phú”
  • Cố vấn của nhiều Chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư bất động sản là triệu phú/đa triệu phú $$$