Back

Hoàn phí

Trong thời hạn 1 tuần, bạn được hoàn phí 100% học phí đã nộp trừ khi khoản phí chuyển tiền là 10 nghìn đồng.

Bạn chỉ cần sử dụng tài khoản người dùng và liên lạc với chúng tôi trong vòng 1 tuần kể từ ngày nộp phí.

Sau 7 ngày kể từ ngày nộp phí, bạn sẽ không được hoàn phí.

Tham gia một khóa học

Trên web site có hai loại là khóa học miễn phí và khóa học có thu phí.

Bạn chỉ cần tạo tài khoản với tên đăng nhập và mật khẩu, sau đó sử dụng để vào học các khóa học miễn phí.

Bạn cũng tạo tài khoản người dùng và mật khẩu, sau đó vào đăng ký học khóa học mất phí, thực hiện chuyển học phí vào tài khoản. Bạn sẽ vào học được khóa học mất phí.

Bạn có câu hỏi khác?

Vào nhóm Zalo để được hỗ trợ.