Back

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Trang web

Trang web học online của chúng tôi có địa chỉ là: https://eduma.vn.

Thu thập thông tin và sử dụng thông tin được thu thập

Các thông tin được thu thập nhằm giúp chúng tôi liên lạc với khách hàng và cung cấp tốt hơn các khóa học mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Dưới đây là vài ví dụ về các loại thông tin mà chúng tôi thu thập trên trang web EDUMA.VN khi khách hàng đồng ý cung cấp chúng:

Địa chỉ thư điện tử (email) để gửi các xác nhận tài khoản người dùng và các thông tin về khóa học.

Tên người học, số điện thoại và địa chỉ để xác thực và hỗ trợ người học khi cần thiết và gửi các hồ sơ, tài liệu hỗ trợ cho hoạt động học tập khác.

Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin mà người dùng cung cấp sẽ được lưu trữ không có thời hạn.

Với những người dùng đăng ký thành viên trang web EDUMA.VN, chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong tài khoản thành viên (user profile). Người dùng luôn luôn có thể đăng nhập để xem, sửa đổi hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào.

Ai có thể tiếp cận thông tin người dùng

Bản thân người dùng và người quản trị trang web EDUMA.VN có thể tiếp cận các thông tin cá nhân đã được cung cấp.

Cam kết bảo mật thông tin người dùng

Chúng tôi cam kết không tiết lộ các thông tin khách hàng cho bất cứ bên thứ ba nào khác (ngoại trừ theo yêu cầu chính thức từ cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền) và chỉ sử dụng thông tin khách hàng cho mục đích cung cấp các sản phẩm dịch vụ của trang web EDUMA.VN.

Giải đáp liên quan đến quản lý và sử dụng thông tin người dùng

Liên hệ SĐT 0369 036663. Email: eduma.hoc@gmail.com

Bạn hãy đăng ký thành viên để tham gia các khóa học trên EDUMA.VN !